MUSIC UP CLOSE NETWORK

Program razmjene profesionalnih iskustava
Domaćin programa: Nacionalni orkestar Lila, Francuska
Učesnik programa: Igor Perović, sekretar CSO-a
8-14. maj 2017, Francuska

 

 

 

 

 

Foto Galerija