MUSIC UP CLOSE NETWORK

Međunarodno muzičko stažiranje

Domaćin: Akademija Branimir Slokar
Učesnici: Milan Ninković (violončelista CSO-a) i Teodor Blagojević (hornista CSO-a)

16-31. jul 2017, Ljubljana, Slovenija

 

 

Foto Galerija