Muzički festival "A tempo" - 2010.

a tempo festival

A-tempo muzički festival Pogled u sadaŠnjost je sloŽeniji i drugačiji od sumiranja onog što je za nama ili snova o dolazeĆem. Njime, naročito sinergijom mnogih pogleda umjetnika, publike, prijatelja ili onih sa kojima uvijek ne dijelimo iste vrijednosti, ne previĐamo prošlost niti sputavamo maŠtanja buduĆeg, veĆ bolje vidimo sve djelove mozaika koji danas ŽIvimo, pitajuĆi se:

Što mislimo da smo već vidjeli?
Godine u kojima kod nas muzika nije bila ono što mora da bude.

Što pokušavamo da ne vidimo?
Recesiju, uzroke i posledice kriznog vremena; strah da će trajati duže nego što predviđamo; istinu da je, premda ne i najvrednijim, stvaralačkim dijelom, umjetnost uvijek njegova prva žrtva.

Što mislimo da sada vidimo?
A tempo koji se primiče svojoj desetogodišnjici; A tempo prepun poznatih i novih imena, različite muzike i velikih očekivanja, vjerujemo i velikih doživljaja; A tempo, koji je stekao svoju publiku i prijatelje; A tempo kao važan dio sve bogatijeg muzičkog života u Crnoj Gori. Želju da zajedno stvaramo i da kroz umjetnost štitimo kulturna dobra koja ne smiju zavisiti samo od tržišnih prilika i neprilika, da i kroz ovaj A tempo ideji recesije suprotstavljamo ideju renesanse.

Što se nadamo da ćemo vidjeti?
Sve što je dobro posijano, dobro gajeno i dobro poraslo, ojačano sobom, teškoćama i novom pažnjom, sigurno će preživjeti, zdravo dočekivati bolje dane i davati plodove, poput našeg festivala kome se, pamteći njegovih gotovo stotinu koncerata, zajedno radujemo danas, sanjajući o onome što će nam nuditi u budućnosti.

Vaši,
Žarko Mirković i Janko Ljumović