Ciljevi Muzičkog centra

O MuziČKOM CENTRU

Formiranje Javne ustanove Muzički centar Crne Gore, predstavlja optimalnu mogućnost osmišljenog, planskog i postupnog prevazilaženja ogromnih problema koji decenijama opterećuju crnogorsku muzičku kulturu. Obezbjeđivanjem uslova za otpočinjanje i razvoj njegovih djelatnosti, Crna Gora će konačno dobiti muzičku instituciju i muzičke ansamble bez kojih nije moguće adekvatno unapređivati muzičku kulturu.

U Muzičkom centru Crne Gore biće objednjeni svi vitalni i infrastrukturni segmenti koji čine preduslov razvoja nacionalne muzičke kulture:
  • Simfonijski orkestar
  • Narodni orkestar
  • Koncertna agencija i Muzičko-informativni centar
i organizovane komplementarne djelatnosti neophodne za njihovo funkcionisanje:
  • Muzička knjižara i CD shop
  • Prodavnica i servis muzičkih instrumenata
  • Muzičke učionice
Ovako koncipiran Muzički centar Crne Gore biće glavni nosilac muzičkog života i djelovaće na teritoriji čitave Republike. Nakon obezbjeđivanja svih uslova neophodnih za njegovo funkcionisanje Koordinisanim djelovanjem najznačajnijih segmenata Muzičkog centra Crne Gore očekujemo da će se koordinisanim djelovanjem za veoma kratko vrijeme napraviti krupni pomaci u nacionalnoj muzičkoj kulturi, na koje se čeka decenijama. Postojanje i djelovanje profesionalnih ansambala i institucija u muzičkoj kulturi daće i snažan podsticaj oživljavanju zamrlih oblika amaterskog muzičkog djelovanja, prije svega horskog pjevanja, i stvoriti neke od preduslova za razvoj profesionalnog folklornog ansambla.