Direktor Muzičkog centra Crne Gore

O MuziČKOM CENTRU

Žarko Mirković (1952), kompozitor, diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu a magistrirao  na Njujork Univerzitetu. Dugogodišnji profesor na Muzičkoj akademiji u Cetinju i Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Autor je horskih, kamernih i orkestarskih kompozicija kao i brojnih djela primijenjene muzike. Dobitnik je više stručnih nagrada kao i nacionalne nagrade “13 jul “.

 Na čelu Muzičkog centra Crne Gore nalazi se od njegovog osnivanja, 2006. godine.